wykup auta w leasingu

Wykup samochodu w leasingu – formalności i ważne informacje

W leasingu samochodowym są możliwe dwie opcje zakończenia umowy: zwrot pojazdu do dealera lub wykup na własność. Ze względu na to, że przy wykupie auta w nowoczesnej formie finansowania obowiązuje jego wartość rezydualna ustalana podczas podpisywania umowy, cena może być dużo niższa od jego rynkowej wartości. Wiele przedsiębiorców zadaje sobie także pytanie, czym różni się wykup samochodu z leasingu na cele prywatne i związane z prowadzoną działalnością. Dowiedz się, czego należy dopilnować w momencie wykupu auta z leasingu.

Wykup samochodu osobowego z leasingu – jego wartość

Wartość wykupu leasingowanego samochodu ustalana jest przez strony zawierające umowę już w momencie jej podpisywania. Jeśli chcesz stać się właścicielem pojazdu, powinieneś być świadomy wysokości kwoty, za jaką stanie się on twoją własnością. Jest to tzw. rynkowa wartość końcowa przedmiotu leasingu nazywana także wartością rezydualną auta, w skrócie MRV. Jej ustalenie na etapie zawierania umowy niesie wiele korzyści. Przede wszystkim znasz szacowaną cenę samochodu, za jaką będzie można wykupić go po upływie określonego czasu oraz wiesz, że jego wartość końcowa nie wzrośnie, bez względu na sytuację na rynku

Elastyczne zakończenie umowy tylko w leasingu operacyjnym

Możliwość podjęcia decyzji o tym, czy samochód zostanie wykupiony lub oddany do dealera, zachodzi jedynie w przypadku leasingu operacyjnego. Druga forma leasingowania czyli leasing finansowy, nie umożliwia zwrotu pojazdu do dealera. W tej formie finansowania własność przedmiotu automatycznie przechodzi na leasingobiorcę, ponieważ stanowił on środek trwały już w czasie podpisywania umowy.

Czas na podjęcie decyzji jest określony w umowie

Procedura zakończenia umowy leasingu i wykupu samochodu jest zawsze dokładnie opisana w warunkach umowy. W przypadku chęci wykupienia leasingowanego pojazdu, można tego dokonać tylko w określonym czasie, w którym konieczne jest poinformowanie finansującego o swoim zamiarze. Zapis dotyczący terminu i formy zgłoszenia chęci wykupu jest uwzględniony w regulaminie, jaki obowiązuje u wybranego leasingodawcy.

Forma uiszczenia zapłaty za wykup auta

Potwierdzeniem chęci wykupu leasingowanego samochodu jest nie tylko oświadczenie, ale także konieczność zapłaty we wskazanym w umowie terminie kwoty wykupu oraz ewentualnych zaległości. Finansujący wymagają przekazania kwoty za pojazd przed upływem lub po upływie umowy – jest to kwestia indywidualna każdego podmiotu.

Wykup pojazdu tylko po spłacie rat leasingowych

Możliwość skorzystania z prawa wykupu samochodu dotyczy osób, które nie tylko w terminie zgłoszą swoją wolę, uregulują końcową kwotę za pojazd, ale spłacą także wszystkie należne opłaty leasingowe i inne zobowiązania wynikające z wygasającej umowy.

Faktura przenosząca własność środka trwałego i dokumenty samochodu

Po uregulowaniu spłaty końcowej wartości rynkowej samochodu w wyznaczonym terminie, po jej zaksięgowaniu na koncie podmiotu finansującego, nabywca otrzymuje fakturę sprzedaży przenoszącą własność środka trwałego na leasingobiorcę. Wraz z nią przekazuje się także kartę pojazdu i inne dokumenty niezbędne do dokonania przerejestrowania. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy zostaną udostępnione dokumenty umożliwiające zarejestrowanie auta w ramach działalności lub prywatnie, warto zasięgnąć tych informacji u podmiotu finansującego leasing.

Wykup samochodu do celów prywatnych lub firmowych – wady i zalety obu rozwiązań

W przypadku korzystania z leasingu dla firm, ważny jest cel wykupywania objętego umową pojazdu. Właściciel firmy lub wspólnik w spółce cywilnej zgodnie z prawem nie ma obowiązku wprowadzania go jako środka trwałego. Cel wykupy ma szczególne znaczenie w momencie dalszej odsprzedaży.

Wykup samochodu na działalność

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT naliczanego wraz z fakturą dokumentującą wykup pojazdu z leasingu, powinien zadeklarować wykorzystanie pojazdu wyłącznie w celach służbowych lub w celach służbowych oraz prywatnych. W pierwszym wypadku można odliczyć 100% wartości podatku, a w drugim zaledwie 50%. Odliczenie 100% podatku VAT od wydatków wiąże się także ze spełnieniem dodatkowych warunków, które będą stanowiły dowód na wykorzystywanie samochodu wyłącznie w celach firmowych. Wykup leasingowanego samochodu na firmę to również możliwość zaliczenia kosztów wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu – 75% w przypadku aut osobowych używanych również prywatnie.

Wykup samochodu do celów prywatnych

Jeśli istnieje możliwość wykupu samochodu w ramach leasingu operacyjnego do celów prywatnych, nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z takiej oferty. W tej sytuacji nie można zaliczyć kosztów związanych z wykupem do kosztów uzyskania przychodu, nie obowiązuje także prawo do odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT sprzedaż samochodu po upływie 6 miesięcy od jego nabycia, nie powoduje powstania przychodu. Według interpretacji organów skarbowych, jeśli pojazd był uprzednio wykorzystywany w prowadzonej działalności, a wydatki związane z jego eksploatacją stanowiły koszty podatkowe, to w przypadku sprzedaży przed upływem 6 lat, osiągnięty przychód powinien być traktowany jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Są dostępne także inne interpretacje – Minister Finansów w dniu 25.02.2016 roku wydał oświadczenie, że jeśli zbycie wykupionego samochodu miało miejsce po upływie 6 miesięcy, obowiązek podatkowy po stronie wnioskodawcy nie powstanie. Zgodnie z obecnym stanowiskiem organów podatkowych, sprzedaż samochodu z leasingu na cele prywatne stanowi odpłatne zbycie rzeczy, a więc nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w ramach działalności.

Jeśli leasingowane auto zostanie wykupione do celów prywatnych, a przedsiębiorca zdecyduje, że chce wykorzystać go również w prowadzonej działalności gospodarczej, może do kosztów firmy zaliczyć tylko 20% wartości wydatków (art.23, ust.1, pkt.46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dodatkowo powstaje możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym kosztów poniesionych na zakup paliwa.

Gdy podejmiesz decyzję o sprzedaży wykupionego samochodu, od kwoty uzyskanej z zawartej transakcji należy odprowadzić podatek dochodowy, a samą sprzedaż odpowiednio udokumentować za pomocą faktury ze stawką podatku 23%.

Wraz z początkiem 2022 roku przedsiębiorcy mogą utracić możliwość skorzystania z wykupu prywatnego leasingowanego pojazdu, który pozwalał na sprzedaż samochodu bez opodatkowania już po upływie 6 miesięcy. Zapis takiego ograniczenia pojawił się rządowym projekcie zmian podatkowych określany jako Polski Ład, który 1 października 2021 roku został przyjęty przez Sejm. Więcej informacji można zasięgnąć na stronach rządowych.

Wykupujący podmiot a faktura sprzedażowa

Gdy wykupywany samochodów był użytkowany w ramach leasingu operacyjnego dla firm, faktura może być wystawiona na dane firmowe. Dla organu podatkowego ważne jest to, aby wykupiony przedmiot nie został uwzględniony w ewidencji prowadzonej działalności. Nie ma większego znaczenia, na kogo jest wystawiona faktura, czy są to dane prywatne właściciela czy na dane działalności.


Nowości z świata biznesu

Pobierz damową aplikację informacyjną